• HORIZON 2020
 • Inovujte zmysluplne
 • Jednoduchá administratíva
 • Finančne optimálny model
Program Európskej komisie pre výskum, vývoj a inovácie
 • S rozpočtom viac ako 70 mld € na obdobie 2014-2020 je to prioritný nástroj EÚ
 • Administrovaný z Bruselu - bez alokácií pre jednotlivé členské štáty
 • Cieľom je podporovať ekonomiku EÚ prostredníctvom inovácií
 • Súťaž na úrovni EÚ = uspejú len tí najlepší
Ekonomický prínos výsledkov projektu je nevyhnutný
 • Predpoklady na komerčný úspech sú hodnotiacim kritériom programu
 • Skupiny užívateľov alebo potenciálni zákazníci sú vítanými členmi konzorcií
 • Práva duševného vlastníctva sú chránené v konzorciálnej zmluve
 • Partneri v projekte hľadajú spoločné stratégie využitia výsledkov
Zabudnite na administratívnu náročnosť slovenských EÚ fondov
 • Vedci, alebo firmy na Slovensku sú zavalené povinnosťami (výkazy po minútach)
 • Riadenie programu HORIZON 2020 je rádovo jednoduchšie a efektívnejšie
 • Reporting a hodnotenie projektov je na báze 12-18 mesačných cyklov
 • Program rešpektuje bežnú riadiacu prax organizácií
Rovnako výhodné podmienky pre všetky typy inštitúcií
 • Predfinanovanie na jednotlivé fázy projektu znamená pozitívny cash-flow realizácie
 • Zvyšných 10% je doplatených po skončení projektu a odovzdaní záverečnej správy
 • Aktivity sú podporené dotáciou až do výšky 100% nákladov, vrátane paušálnych nepriamych výdavkov 25%

PREČO?

Motivácia každého subjektu pre účasť v programe HORIZON 2020 je iste unikátna, vzhľadom na rozdielne ciele a poslania inštitúcií. Tieto prínosy sú však univerzálne platné pre každú firmu, alebo inštitúciu:

 • Dotácia aktivít z verejných zdrojov
 • Rozvoj poznania, produktov a služieb
 • Spolupráca a dopĺňanie expertíz v rámci konzorcií
 • Kontakt so zákazníkmi, používateľmi alebo cieľovou skupinou
 • Motivácia a rast tímu v medzinárodnom prostredí, nové skúsenosti a pohľady

Vyberte si Váš typ inštitúcie a spoznajte špecifické možnosti programu HORIZON 2020 pre Vás:

 • Malé a stredné podniky - LINK
 • Organizácie výskumu a vývoja - LINK
 • Veľké firmy a koncerny - LINK
 • Štátne inštitúcie a tretí sektor - LINK

A v čom je teda háčik? V pasivite, neznalosti pravidiel programu, v zlom načasovaní prípravy a slabej konkurencieschopnosti v európskom meradle. Štatistická úspešnosť je medzi 15-20%, avšak skutočná úspešnosť závisí od prístupu - viac v sekcii AKO?

Aktuálna ponuka služieb

 • icon Projekty pre HORIZON 2020
 • icon Procesné riadenie
 • icon Vypracovanie biznis plánu

Posledné výzvy HORIZON 2020 boli publikované! - Získajte z nich projekty aj VY!

 • Nezávislé posúdenie prínosov a nákladov programu Horizont 2020 pre vaše ciele
 • Stratégia pre využitie inovačného potenciálu vašej inštitúcie
 • Podpora sieťovania s úspešnými zahraničnými partnermi
 • Príprava projektov pre výzvy programu Horizont 2020                                                  Zistiť viac

Riešite projekt H2020? - Zefektívnite Vaše procesy podľa overenej praxe!

 • Maximálne využitie pridelenej dotácie podľa pravidiel programu H2020
 • Zjednodušenie implementácie pre riadiaci personál organizácie
 • Minimalizácia rizík spojených s auditom programu H2020
 • Kontrola nákladov a efektivity jednotlivých aktivít                                                  Zistiť viac

Chcete vidieť reálnu perspektívu? - Nechajte si vypracovať profesionálny biznis plán

 • Nezaujatý pohľad na vaše produkty a služby
 • Analýza trhov, príležitostí a konkurencie
 • Stratégie pre uvedenie inovácie na trh
 • Identifikácia strategických partnerstiev a príležitostí                                                  Zistiť viac