BLOG: Inovácie cez slovenské alebo komunitárne programy?

Hladáte možnosti ako posunúť Vašu firmu, vedecký tím, neziskovú či inú organizáciu verejnej správy dopredu? Máte odvahu ísť do nových projektov a chuť nadväzovať nové medzinárodné partnerstvá? Považujete Vašu inovačnú myšlienku či konkrétny obsah výskumu za excelentný a konkurencieschopný v európskom kontexte?

Tak potom neváhajte, bližšie preskúmajte podmienky európskeho komunitárneho programu pre podporu vedy a inovácií Horizont 2020 a využite širokú škálu príležitostí, ktoré program ponúka. Ak chcete pochopiť jeho špecifiká a rozdiely oproti „klasickým“ štrukturálnym fondom, ste na správnej adrese.

Čítať ďalej...

BLOG: Vzťahy medzi slovenskými a európskymi programami

Prečo by sa riadiace orgány a orgány zodpovedné za implementáciu stratégie RIS3 SK a EŠIF mali záujímať o programy ako sú Horizont 2020, ERA-NETs, KICs či ďalšie projekty financované formou partnerstiev verejného sektora (P2P projekty)?

Prečo by sa potenciálni žiadatelia o podporu zo slovenských štrukturálnych fondov mali taktiež zaujímať o širšiu ponuku európskych programov v tématických oblastiach ich záujmu?

Čítať ďalej...

BLOG: Praktický portál pre program Horizont 2020

Vitajte na portáli pre program Európskej komisie HORIZON 2020 (alebo po slovensky Horizont 2020). Zaužívanou skratkou programu je jazykovo univerzálne H2020, preto je naša SK adresa celkom prirodzená - H2020.SK

Cieľom tohto portálu je mobilizovať slovenský potenciál pre program EÚ,  ktorý  pomáha  rozvíjať  inovácie, výskum  a  vývoj  v  rôznych  typoch  organizácií. V predchádzajúcom Siedmom rámcovom programe (FP7) dokázalo žiaľ uspieť veľmi málo slovenských subjektov, pritom jeho pravidlá sú oveľa priaznivejšie ako slovenské programy v danej téme. H2020 je naša nová príležitosť!

Čítať ďalej...