Veľké Firmy a Koncerny

Veľké firmy a koncerny zdanlivo nepotrebujú tvoriť konzorciá a riešiť projekty podľa zadania Európskej únie. V skutočnosti sú však hlavnými ťahúňmi komunitárnych programov (FP7 aj predošlých). Zo skladby konzorcií ťažia špecifickú expertízu a výsledky projektov vplývajú na ich produkty a služby, nielen pre verejný sektor. Postavenie veľkých spoločností je silné v Európskych technologických platformách, vďaka čomu môžu ovplyvňovať znenie výziev a zameranie projektov od počiatku. V programe HORIZON 2020 získajú navyše dorovnanie dotácie na výskumné aktivity až do 100% nákladov v projekte.

Stiahnite si ucelené informácie na jednej A4 vo formáte PDF.

Príbehy úspešných veľkých firiem


Aktívna účasť VUJE, a.s. v projektoch a európskej platforme NERIS umožňujú výmenu skúseností a poznatkov ako aj návrh nových prístupov, metód a vývoj nových nástrojov v oblasti havarijnej pripravenosti a obnovy.

Mgr. Tatiana Ďúranová
Expert havarijného plánovania, projektový manažér a člen ETP NERIS

 VUJE, a.s. participuje celkove v trinástich projektoch  7. RP. S výnimkou jedného projektu (Security) sú všetky projekty zamerané na výskum, koordináciu a podporu v programovom smere EURATOM Nuclear Fission, Safety and Radiation Protection. V projektoch uplatnuje svoje dlhoročné skúseností v oblasti vývoja a implementácie systémov na podporu rozhodovania a špecializovaného tréningu. Pre Horizont 2020 predpokladáme ešte výraznejšiu účasť s ohľadom na zámer realizovať ambiciózny projekt na vývoj demonštračného rýchleho plynom chladeného reaktora ALLEGRO.

 • VUJE, a.s.

Aktuálna ponuka služieb

 • icon Projekty pre HORIZON 2020
 • icon Procesné riadenie
 • icon Vypracovanie biznis plánu

Posledné výzvy HORIZON 2020 boli publikované! - Získajte z nich projekty aj VY!

 • Nezávislé posúdenie prínosov a nákladov programu Horizont 2020 pre vaše ciele
 • Stratégia pre využitie inovačného potenciálu vašej inštitúcie
 • Podpora sieťovania s úspešnými zahraničnými partnermi
 • Príprava projektov pre výzvy programu Horizont 2020                                                  Zistiť viac

Riešite projekt H2020? - Zefektívnite Vaše procesy podľa overenej praxe!

 • Maximálne využitie pridelenej dotácie podľa pravidiel programu H2020
 • Zjednodušenie implementácie pre riadiaci personál organizácie
 • Minimalizácia rizík spojených s auditom programu H2020
 • Kontrola nákladov a efektivity jednotlivých aktivít                                                  Zistiť viac

Chcete vidieť reálnu perspektívu? - Nechajte si vypracovať profesionálny biznis plán

 • Nezaujatý pohľad na vaše produkty a služby
 • Analýza trhov, príležitostí a konkurencie
 • Stratégie pre uvedenie inovácie na trh
 • Identifikácia strategických partnerstiev a príležitostí                                                  Zistiť viac