SLUŽBY

Uspieť sa dá aj bez pomoci - nevyhnete sa však pomerne dlhej fáze učenia a nie práve lacných chýb, omylov a slepých uličiek. Tým, ktorí chcú ušetriť čas a naplno využiť možnosti, ktoré program ponúka, odporúčame obrátiť sa na špecializované služby nášho tímu. Za výhodných podmienok získate náskok niekoľko rokov behom pár mesiacov. Buďte pripravení už na prvé výzvy HORIZON Europe!

Služby pre začínajúcich:

 • Konzultácia k rozhodnutiu GO / NOT GO
  (príležitosti a podmienky - klady a zápory programu H2020 do posledného detailu)
 • Analýza potenciálu pre účasť v programe H2020 a stanovenie cieľov organizácie
 • Stratégia pre účasť v programe Horizont Európa a podpora pri jej naplnení

Služby pre skúsených z H2020:

 • Zmeny v programe HORIZONT Európa oproti H2020
 • Vyhodnotenie, návrhy na zlepšenie efektivity
 • Stratégia pre účasť v programe HORIZONT Európa a podpora pri jej naplnení

Aktuálna ponuka

 • icon Projekty HORIZON 2020
 • icon Procesy H2020
 • icon Vypracovanie biznis plánu

Posledné výzvy HORIZON 2020 boli publikované! - Získajte z nich projekty aj VY!

 • Nezávislé posúdenie prínosov a nákladov programu Horizont 2020 pre vaše ciele
 • Stratégia pre využitie inovačného potenciálu vašej inštitúcie
 • Podpora sieťovania s úspešnými zahraničnými partnermi
 • Príprava projektov pre výzvy programu Horizont 2020                                                  Zistiť viac

Riešite projekt H2020? - Zefektívnite Vaše procesy podľa overenej praxe!

 • Maximálne využitie pridelenej dotácie podľa pravidiel programu H2020
 • Zjednodušenie implementácie pre riadiaci personál organizácie
 • Minimalizácia rizík spojených s auditom programu H2020
 • Kontrola nákladov a efektivity jednotlivých aktivít                                                  Zistiť viac

Chcete vidieť reálnu perspektívu? - Nechajte si vypracovať profesionálny biznis plán

 • Nezaujatý pohľad na vaše produkty a služby
 • Analýza trhov, príležitostí a konkurencie
 • Stratégie pre uvedenie inovácie na trh
 • Identifikácia strategických partnerstiev a príležitostí                                                  Zistiť viac

Kto sme?

Služby portálu H2020.SK poskytuje tím konzultantov pod vedením slovenskej spoločnosti ADDSEN, s.r.o. - špecialistu na riadenie inovácií a rámcové programy EÚ. Členovia nášho tímu majú skúsenosti z programov FP7 a H2020 a pracovali pre všetky typy inštitúcií - od malých a stredných podnikov, cez výskumné organizácie, veľké firmy až po tretí sektor a štátne inštitúcie. 

Vedúcim tímu H2020.SK je Mgr. MIROSLAV KONEČNÝ View Miroslav Konecny's profile on LinkedIn

 • senior projektový manažér a konzultant
 • špecialista na rámcové programy EÚ (FP7/ CIP/ H2020)
 • bol vedúci projektového oddelenia Ardaco, a.s. - „success story“ slovenskej účasti v FP7
  od začiatku jeho fungovania v roku 2006 do roku 2012
 • podieľal sa na príprave viac ako 20 projektov do programov FP7 a CIP
 • realizoval 20 projektov v pozícii projektového manažéra a 2 ako koordinátor
 • finančné a procesné riadenie viac ako 12 mil. € pre klientov