AKO?

Ak ste sa rozhodli, že program HORIZON 2020 je pre Vás zaujímavý z hľadiska prínosov, nastáva otázka AKO NA TO? V takom atraktívnom programe to predsa nebude len tak... Máte pravdu - konkurencia v EÚ je veľká a úspech nepríde automaticky s prvým pokusom v programe. Tu je stručný postup, ktorý sa osvedčil viacerým úspešným v minulosti:

1. Spoznajte špecifické príležitosti a podmienky pre úspech v programe HORIZON 2020:

 • Malé a stredné podniky - LINK
 • Organizácie výskumu a vývoja - LINK
 • Veľké firmy a koncerny - LINK
 • Štátne inštitúcie a tretí sektor - LINK

2. Analyzujte svoj potenciál pre účasť v programe H2020 a stanovte si ciele.

 • Čo chcete dosiahnuť
 • Čo je konkurencieschopné / čo je atraktívne
 • Ako budete merať efektivitu

3. Zvoľte svoju stratégiu pre účasť v programe H2020 a naplňte ju.

 • Spôsoby sledovania príležitostí
 • Výber partnerstiev a typov projektov
 • Príprava projektov a ich implementácia

4. Ak uspejete, myslite na udržateľnosť.

 • Procesné otázky (zodpovednosti, postupy, efektivita)
 • Finančné nastavenie (využitie rozpočtu, pripravenosť na audit)
 • Právne aspekty (ochrana práv duševného vlastníctva, stratégie použitia výsledkov)

Týmito krokmi si môžte prejsť sami, alebo využiť poradenské SLUŽBY, ktoré Vám poskytnú nezaujatý obraz o potenciáli, nastavia stratégiu a uchránia Vás od slepých uličiek (do ktorých sa mnohí začínajúci, ale aj pokročilí dostávajú).

Aktuálna ponuka služieb

 • icon Projekty pre HORIZON 2020
 • icon Procesné riadenie
 • icon Vypracovanie biznis plánu

Posledné výzvy HORIZON 2020 boli publikované! - Získajte z nich projekty aj VY!

 • Nezávislé posúdenie prínosov a nákladov programu Horizont 2020 pre vaše ciele
 • Stratégia pre využitie inovačného potenciálu vašej inštitúcie
 • Podpora sieťovania s úspešnými zahraničnými partnermi
 • Príprava projektov pre výzvy programu Horizont 2020                                                  Zistiť viac

Riešite projekt H2020? - Zefektívnite Vaše procesy podľa overenej praxe!

 • Maximálne využitie pridelenej dotácie podľa pravidiel programu H2020
 • Zjednodušenie implementácie pre riadiaci personál organizácie
 • Minimalizácia rizík spojených s auditom programu H2020
 • Kontrola nákladov a efektivity jednotlivých aktivít                                                  Zistiť viac

Chcete vidieť reálnu perspektívu? - Nechajte si vypracovať profesionálny biznis plán

 • Nezaujatý pohľad na vaše produkty a služby
 • Analýza trhov, príležitostí a konkurencie
 • Stratégie pre uvedenie inovácie na trh
 • Identifikácia strategických partnerstiev a príležitostí                                                  Zistiť viac