• HORIZON 2020
 • Inovujte zmysluplne
 • Jednoduchá administratíva
 • Finančne optimálny model
Program Európskej komisie pre výskum, vývoj a inovácie
 • S rozpočtom viac ako 70 mld € na obdobie 2014-2020 je to prioritný nástroj EÚ
 • Administrovaný z Bruselu - bez alokácií pre jednotlivé členské štáty
 • Cieľom je podporovať ekonomiku EÚ prostredníctvom inovácií
 • Súťaž na úrovni EÚ = uspejú len tí najlepší
Ekonomický prínos výsledkov projektu je nevyhnutný
 • Predpoklady na komerčný úspech sú hodnotiacim kritériom programu
 • Skupiny užívateľov alebo potenciálni zákazníci sú vítanými členmi konzorcií
 • Práva duševného vlastníctva sú chránené v konzorciálnej zmluve
 • Partneri v projekte hľadajú spoločné stratégie využitia výsledkov
Zabudnite na administratívnu náročnosť slovenských EÚ fondov
 • Vedci, alebo firmy na Slovensku sú zavalené povinnosťami (výkazy po minútach)
 • Riadenie programu HORIZON 2020 je rádovo jednoduchšie a efektívnejšie
 • Reporting a hodnotenie projektov je na báze 12-18 mesačných cyklov
 • Program rešpektuje bežnú riadiacu prax organizácií
Rovnako výhodné podmienky pre všetky typy inštitúcií
 • Predfinanovanie na jednotlivé fázy projektu znamená pozitívny cash-flow realizácie
 • Zvyšných 10% je doplatených po skončení projektu a odovzdaní záverečnej správy
 • Aktivity sú podporené dotáciou až do výšky 100% nákladov, vrátane paušálnych nepriamych výdavkov 25%
 • Začínate?
 • Máte projekt?
Nováčikovia rámc. programov
 • Nájdite v úžitok pre Vašu inštitúciu
 • Príručky Vás nenaučia ako na to
 • Začnite so skúsenými konzultantmi a pridajte sa k úspešným!
Ak máte projekt H2020
 • Využite váš projekt naplno.
 • Zaveďte efektívne projektové a finančné riadenie.
 • Pokračujte aj v HORIZON Europe!

BLOG: Inovácie cez slovenské alebo komunitárne programy?

Hladáte možnosti ako posunúť Vašu firmu, vedecký tím, neziskovú či inú organizáciu verejnej správy dopredu? Máte odvahu ísť do nových projektov a chuť nadväzovať nové medzinárodné partnerstvá? Považujete Vašu inovačnú myšlienku či konkrétny obsah výskumu za excelentný a konkurencieschopný v európskom kontexte?

Tak potom neváhajte, bližšie preskúmajte podmienky európskeho komunitárneho programu pre podporu vedy a inovácií Horizont 2020 a využite širokú škálu príležitostí, ktoré program ponúka. Ak chcete pochopiť jeho špecifiká a rozdiely oproti „klasickým“ štrukturálnym fondom, ste na správnej adrese.

Čítať ďalej: BLOG: Inovácie cez slovenské alebo komunitárne programy?

Aktuálna ponuka služieb

 • icon Projekty pre HORIZON 2020
 • icon Procesné riadenie
 • icon Vypracovanie biznis plánu

Posledné výzvy HORIZON 2020 boli publikované! - Získajte z nich projekty aj VY!

 • Nezávislé posúdenie prínosov a nákladov programu Horizont 2020 pre vaše ciele
 • Stratégia pre využitie inovačného potenciálu vašej inštitúcie
 • Podpora sieťovania s úspešnými zahraničnými partnermi
 • Príprava projektov pre výzvy programu Horizont 2020                                                  Zistiť viac

Riešite projekt H2020? - Zefektívnite Vaše procesy podľa overenej praxe!

 • Maximálne využitie pridelenej dotácie podľa pravidiel programu H2020
 • Zjednodušenie implementácie pre riadiaci personál organizácie
 • Minimalizácia rizík spojených s auditom programu H2020
 • Kontrola nákladov a efektivity jednotlivých aktivít                                                  Zistiť viac

Chcete vidieť reálnu perspektívu? - Nechajte si vypracovať profesionálny biznis plán

 • Nezaujatý pohľad na vaše produkty a služby
 • Analýza trhov, príležitostí a konkurencie
 • Stratégie pre uvedenie inovácie na trh
 • Identifikácia strategických partnerstiev a príležitostí                                                  Zistiť viac