BLOG: Praktický portál pre program Horizont 2020

Vitajte na portáli pre program Európskej komisie HORIZON 2020 (alebo po slovensky Horizont 2020). Zaužívanou skratkou programu je jazykovo univerzálne H2020, preto je naša SK adresa celkom prirodzená - H2020.SK

Cieľom tohto portálu je mobilizovať slovenský potenciál pre program EÚ,  ktorý  pomáha  rozvíjať  inovácie, výskum  a  vývoj  v  rôznych  typoch  organizácií. V predchádzajúcom Siedmom rámcovom programe (FP7) dokázalo žiaľ uspieť veľmi málo slovenských subjektov, pritom jeho pravidlá sú oveľa priaznivejšie ako slovenské programy v danej téme. H2020 je naša nová príležitosť!

Portál nie je oficiálnou stránkou vládnych inštitúcií, ani nie je financovaný z verejných zdrojov. Stoja za ním ľudia, ktorí uspeli v v Siedmom rámcovom programe (FP7).

Práve preto stránka dokáže poskytnúť okrem všeobecných informácií (ktoré nájdete na iných portáloch) tiež praktický pohľad z perspektívy Vašej organizácie a snáď aj Vašich potrieb. Nájdete tu tiež rady a služby, ktoré môžu pomôcť Vašej inštitúcii v programe HORIZON 2020. Tešíme sa na spoluprácu!